Hoạt động HĐND-UBND

Hội đồng nhân dân xã Mỹ An tổ chức kỳ họp thứ 8

04:46 02/01/2024

Tuần qua, Hội đồng nhân dân xã Mỹ An khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8.
Responsive image

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như: thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,56%; giao quân đạt chỉ tiêu huyện giao…và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về thu, chi ngân sách năm 2024 và Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp HĐND.

Trước đó, các đại biểu cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với các nội dung chủ yếu như: Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển, các công trình hạ tầng được đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ở địa phương, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 65,29 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,42%…, nghe thông báo của UBMTTQ xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tình hình thu chi ngân sách xã, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế và Ban pháp chế, tổng hợp trả lời 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, giao thông thủy lợi, môi trường, trật tự an toàn xã hội và chất vấn đối với thủ trưởng các ngành có liên quan./.

 

Võ Phạm

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>