Hoạt động HĐND-UBND

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức kỳ họp lần Thứ 11 - Kỳ họp chuyên đề

04:14 19/10/2023

Sáng ngày 19/10/2023, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức kỳ họp đại biểu Hội đồng nhân dân, kỳ họp lần thứ 11 – Đây là kỳ họp chuyên đề thông qua các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Ông Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Ông Trần Ngọc Bầu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ tọa kỳ họp.
Responsive image

Các vị đại biểu đến dự được nghe thông qua tờ trình và biểu quyết thống nhất các Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đầu công năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ và nguồn ngân sách của địa phương, trên cơ sở điều chỉnh danh mục đầu tư nội bộ giữa các ngành, lĩnh vực và trong nội bộ các ngành lĩnh vực không làm, làm tăng hoặc giảm trên tổng nguồn vốn được đầu tư phê duyệt để phù hợp với tiến độ giải ngân, đồng thời tạo điều kiện phấn đấu đạt mục tiêu tỉnh đề ra. Theo đó, Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư trung hạn (giai đoạn 2021 - 2025) cho chương trình mục tiêu Nông thôn mới là 141 tỷ 060 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư trung hạn là 256 tỷ 381 triệu đồng. Nguồn vốn Ngân sách Trung ương đầu tư năm 2023 cho chương trình xây dựng nông thôn mới là 38 tỷ 542 triệu và nguồn vốn ngân sách địa phương đầu năm 2023 là 46 tỷ 519 triệu đồng.

Responsive image

Responsive image

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu bà Nguyễn Thị Thúy Hậu, Trưởng Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Mới vào thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chức danh ủy viên./.

 

Thái Sơn - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>