Nông thôn mới

Kiểm tra hỗ trợ nâng chất chỉ tiêu trong xây dựng xã nông thôn mới

08:34 07/06/2024

Ngày 07/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Mới đến An Thạnh Trung kiểm tra mức độ hoàn thành tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới.

 

Kiểm tra cho thấy chỉ tiêu 15.3 về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã An Thạnh Trung từ năm 2021 đến nay đạt 98%, dù ở mức khá cao nhưng so với chuẩn xã nông thôn mới nâng cao thì chưa đạt. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống phần mềm chưa cập nhật đầy đủ so với hồ sơ thể hiện trên văn bản. Qua đây, đoàn công tác đã hướng dẫn cho cán bộ phụ trách giải pháp khắc phục để các thông tin được thể hiện đầy đủ trên hệ thống phần mềm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Về chỉ tiêu 8.4 xã cần chủ động liên hệ với các đơn vị để hỗ trợ tập huấn chuyên môn cho cán bộ xã hàng năm và nâng cao công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ số; sớm hoàn thiện sản phẩm Ocop để quảng bá trên sàn thương mại điện tử.

Qua đây giúp An Thạnh Trung hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024./.

 

Thanh Tú

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>