Nông thôn mới

Chợ Mới phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn Huyện nông thôn mới

02:52 24/11/2023

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân; huy động có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Responsive image

Đến nay, toàn huyện có 15/15 xã Nông thôn mới (trong đó có 04 xã Nông thôn mới nâng cao). Theo bộ tiêu chí mới, trung bình xã nông thôn mới đạt 17,67/19 tiêu chí với 54,87/57 chỉ tiêu; xã nông thôn mới nâng cao đạt 12,5/19 tiêu chí với 65,75/75 chỉ tiêu. Bên cạnh đó, Đề án Huyện nông thôn mới được điều chỉnh phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, đã cơ bản đạt 6/9 tiêu chí. Những tiêu chí cũng như chỉ tiêu còn lại huyện tập trung nguồn vốn đầu tư kiến thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu với tổng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 trên 1.500 tỷ đồng, bố trí cho 80 dự án. Đến nay, huyện giải ngân vốn đầu tư công hơn 977 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025, đạt chuẩn Huyện nông thôn mới và xã Bình Phước Xuân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu./. 

Hồ Toàn

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>