Nông thôn mới

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

03:31 23/12/2023

Sáng ngày 23/12/2023, Phòng lao động, thương binh và xã hội phối hợp Huyện đoàn Chợ Mới tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023.
Responsive image

Hơn 85 cán bộ đoàn xã, thị trấn được nghe báo cáo tổng quan giáo dục nghề nghiệp; các chính sách trong giáo dục nghề nghiệp; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động nông thôn và đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chế độ chính sách về lao động – việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động về giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Các kỹ năng cơ bản về thực hiện hoạt động truyền thông tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm cho người lao động.

Responsive image

Qua đây nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho đội ngũ đoàn viên nắm bắt được những thông tin về giáo dục nghề nghiệp, các chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo công tác dạy nghề và định hướng, giới thiệu việc làm cho người lao động. Mục tiêu chung là đào tạo nhân lực trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động./.

 

Bảo Dinh

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>