Nông thôn mới

Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao

03:25 29/11/2023

Chiều ngày 28/11/2023, Đoàn công tác của UBND huyện Chợ Mới do ông Đoàn Thanh Lộc - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới dẫn đầu đã có buổi làm việc với xã Long Điền B để kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phan Thành Lý - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.
Responsive image

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện. Từ đó các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được triển khai kịp thời từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong cả cộng đồng dân cư và người dân có ý thức hơn và có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động đến sinh hoạt tới tư duy cách làm ăn…và cùng với chính quyền chung tay duy trì và nâng chất xã nông thôn mới. Đến nay, xã đã thực hiện đạt 16 tiêu chí, 72 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 01 về quy hoạch; tiêu chí 07 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 17 về môi trường, gồm các chỉ tiêu: 1.3 chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên; chỉ tiêu 07 và chỉ tiêu 17.2 về tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.

Kết luận buổi kiểm tra, ông Đoàn Thanh Lộc - Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã cùng với Ban thường vụ tập trung chỉ đạo quyết liệt xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại. Đồng thời, các ban ngành huyện, nhất là Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ cho địa phương rà soát, hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng để chuẩn bị tiếp đoàn phúc tra của huyện, tỉnh trong thời gian tới./.

 

Thu Trang - Minh Kỵ

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>