Bầu cử HĐND 2021-2026

Công bố danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa x, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09:41 29/05/2021

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBBC Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 16 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, đã có 61 vị đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên tổng số 103 người ứng cử (khuyết 01 đại biểu so với số lượng ấn định), kết quả (được xếp theo thứ tự A, B, C) cụ thể như sau:

 Đơn vị bầu cử số 01 - thành phố Long Xuyên (Gồm các phường: Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh và xã Mỹ Hòa Hưng); Số người ứng cử: 08 người, Số đại biểu trúng cử: 05 đại biểu. Gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. Bà Đỗ Vy Bảo Ngọc, Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Phước.
4. Ông Lê Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Tập đoàn Sao Mai.
5. Ông Bùi Văn Tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Long Xuyên.

 Đơn vị bầu cử số 02 - thành phố Long Xuyên (Gồm các phường: Bình Đức, Bình Khánh, Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa và xã Mỹ Khánh); Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu trúng cử: 04 đại biểu. Gồm:

1. Ông Lê Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Ông Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên.
3. Bà Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên.
4. Ông Nguyễn Duy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 03 - thành phố Châu Đốc (Gồm các phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn, xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu); Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu. Gồm:

1. Ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc.
2. Bà Huỳnh Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thành Đoàn Châu Đốc.
3. Ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc.

Đơn vị bầu cử số 04 - huyện Châu Thành (Gồm thị trấn An Châu, thị trấn Vĩnh Bình và các xã: Bình Thạnh, Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Tân Phú, An Hòa, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh, Vĩnh An); Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu trúng cử: 05 đại biểu. Gồm:

1. Bà Trần Thị Ngọc Diễm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
2. Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành.
3. Ông Lê Tuấn Khanh, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Ông Phan Thành Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành.
5. Ông Đỗ Cao Quyền, Linh mục Chánh xứ Nhà thờ Fatima.

Đơn vị bầu cử số 05 - huyện Châu Phú (Gồm thị trấn Cái Dầu và các xã: Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Thủy); Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu trúng cử: 04 đại biểu. Gồm:

1. Ông Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề An Giang.
3. Ông Đặng Văn Hập, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú.
4. Ông Trần Thanh Nhã, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú.

Đơn vị bầu cử số 06 - huyện Châu Phú (Gồm thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và các xã: Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Mỹ Phú); Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu. Gồm:

1. Ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2. Ông Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3. Ông Nguyễn Phước Nên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú.

Đơn vị bầu cử số 07 - huyện Tịnh Biên (Gồm thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Chi Lăng, thị trấn Tịnh Biên và các xã: An Phú, Nhơn Hưng, Thới Sơn, Văn Giáo, An Nông, Vĩnh Trung, An Cư, An Hảo, Tân Lợi, Tân Lập, Núi Voi); Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu trúng cử: 04 đại biểu. Gồm:

1. Ông Phan Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên.
2. Ông Thái Nam (Hòa thượng Thích Tôn Quảng), Tu sĩ Chùa Bửu Sơn huyện Tịnh Biên.
3. Ông Trương Hữu Tiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tịnh Biên.
4. Ông Ngô Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 08 - huyện Tri Tôn (Gồm thị trấn Tri Tôn, thị trấn Ba Chúc, thị trấn Cô Tô và các xã: Núi Tô, Ô Lâm, An Tức, Tà Đảnh, Tân Tuyến, Vĩnh Gia, Lạc Quới, Lê Trì, Lương Phi, Châu Lăng, Lương An Trà, Vĩnh Phước); Số người ứng cử: 07 người; Số đại biểu trúng cử: 04 đại biểu. Gồm:

1. Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn.
3. Ông Cao Quang Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn.
4. Ông Nguyễn Ngọc Trác, Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Phật Hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Đơn vị bầu cử số 09 - huyện Thoại Sơn (Gồm thị trấn Núi Sập, thị trấn Óc Eo, thị trấn Phú Hòa và các xã: Thoại Giang, Bình Thành, Vọng Đông, Vọng Thê, Tây Phú, Mý Phú Đông, Vĩnh Phú, Định Mỹ, An Bình, Phú Thuận, Vĩnh Trạch, Vĩnh Khánh, Vĩnh Chánh, Định Thành);  Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu trúng cử: 05 đại biểu. Gồm:

1. Ông Quách Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn.
2. Bà Nguyễn Thị Liêm, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
3. Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
4. Ông Phạm Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thoại Sơn.
5. Ông Lê Thành Tân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang.
  
Bàn giao hồ sơ, tài liệu của các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh về Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh để kiểm tra công bố kết quả
Đơn vị bầu cử số 10 - huyện An Phú (Gồm thị trấn An Phú, thị trấn Long Bình và các xã: Đa Phước, Vĩnh Trường, Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hậu); Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu trúng cử: 05 đại biểu. Gồm:

1. Ông Bùi Công Bằng, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Ông Đinh Văn Nơi, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.
3. Ông Lê Minh Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Phú.
4. Ông Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Phú.
5. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện An Phú.

Đơn vị bầu cử số 11 - thị xã Tân Châu (Gồm các phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Phú, Long Sơn và các xã: Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Phú Lộc); Số người ứng cử: 08 người; Số đại biểu trúng cử: 05 đại biểu. Gồm:

1. Ông Huỳnh Hữu Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Ông La Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu.
3. Ông Huỳnh Quốc Thái, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Châu.
4. Bà Đặng Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Tân Châu.
5. Ông Lê Hoàng Việt, Thượng tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 12 - huyện Phú Tân (Gồm thị trấn Phú Mỹ và các xã: Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Thọ, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung); Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu. Gồm:

1. Ông Huỳnh Thành Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Tân.
2. Ông Châu Văn Ly, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
3. Ông Lê Minh Quang, Đại tá, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 13 - huyện Phú Tân (Gồm thị trấn Chợ Vàm và các xã: Phú An, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Long, Phú Lâm, Phú Thạnh, Long Hòa); Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 02 đại biểu (khuyết 01 đại biểu). Gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Tân.
2. Ông Phạm Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân.

Đơn vị bầu cử số 14 - huyện Chợ Mới (Gồm thị trấn Chợ Mới và các xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Nhơn Mỹ);Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu. Gồm:

1. Ông Thái Minh Hiển, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
2. Bà Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 15 - huyện Chợ Mới (Gồm thị trấn Mỹ Luông và các xã: Long Điền A, Long Điền B, Mỹ An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân); Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu. Gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới.
2. Ông Phạm Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
3. Bà Lê Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 16 - huyện Chợ Mới (Gồm các xã: Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung, Hội An, Hòa Bình, Hòa An); Số người ứng cử: 05 người; Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu. Gồm:

1. Ông Trần Ngọc Bầu, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới.
2. Ông Nguyễn Văn Ly (Hòa Thượng Thích Huệ Tài), Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh.
3. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Như vậy về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được phân bổ cụ thể như sau:

- Về cơ cấu, thành phần:

+ Nữ: 11/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 18,03%.
+ Dân tộc thiểu số: 0%.
+ Trẻ tuổi: 01/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,64%.
+ Ngoài Đảng: 05/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 8,20%.
+ Tôn giáo: 04/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 6,56%.  
+ Tái cử: 27/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 44,26%.

- Về trình độ của người trúng cử:

+ Dưới Đại học: 03/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 4,92%.
+ Đại học: 35/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 57,38%.
+ Sau đại học: 23/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 37,70%.
+ Trung cấp lý luận chính trị: 01/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 1,64%.
+ Cao cấp lý luận chính trị: 41/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 67,21%.
+ Cử nhân lý luận chính trị: 13/61 đại biểu, chiếm tỷ lệ 21,31%.

Bộ phận giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh để báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia công bố theo quy định

Trong thời gian tới, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có), Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, cấp xã sẽ công bố kết quả bầu cử kèm theo danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ở cấp mình chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày bầu cử để đảm bảo thời hạn triệu tập kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân đúng theo kế hoạch và Luật định.

Văn bản đính kèm:

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

các tin khác
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>